גילוי מרצון בקריפטו – המדריך המלא להתנהלות נכונה מול רשות המיסים

גילוי מרצון בקריפטו – המדריך המלא להתנהלות נכונה מול רשות המיסים

משקיעים בקריפטו, סוחרים במטבעות דיגיטליים- שוקלים לנצל את ההזדמנות ולפנות לרשות המיסים בהליך גילוי מרצון ורוצים לדעת כיצד להתארגן, מה להכין ומה נדרש מכם לצורך הגילוי מרצון ? אנחנו כאן בשבילכם.

במאמר זה נציג בפניכם את המידע המלא באשר להליך הגילוי מרצון:

 • מהו הליך הגילוי מרצון ומדוע נדרש בכלל הליך גילוי מרצון למשקיעי קריפטו?
 • האם קיימות מגבלות על פניה בהליך גילוי מרצון ומהן אותן מגבלות?
 • מה צריך להכין לצורך כך?
 • כיצד נדע מהו סכום המס הסופי לתשלום?
 • האם ניתן לשלם את המס מבלי להפקיד את רווחי הקריפטו לחשבון בנק בישראל?
 • האם פניה לגילוי מרצון עשויה לחשוף את הפונה לעיקולים קנסות או סנקציות אזרחית מצד רשות המיסים?
 • האם הפניה לרשות המיסים מעניקה חסינות מפני העמדה לדין פלילי?
 • האם המידע שנמסר עשוי לשמש את רשות המיסים כנגדנו?
 • האם ניתן לפנות בהליך גילוי מרצון ללא מייצג?

 

במדריך הבא תוכלו לקבל פירוט מלא איך להתנהל מול רשות המיסים במסגרת הליך גילוי מרצון:

 1. מהו הליך גילוי מרצון ? מדוע נדרש בכלל הליך כזה למשקיעי קריפטו? משקיעים וסוחרים במטבעות דיגיטליים אשר לא דיווחו עד היום לרשות המיסים  יכולים בזכות ההליך לדווח על השקעותיהם במטבעות הדיגיטליים ועל הרווחים שנצמחו להם מאותן השקעות, תוך שהם נהנים מהטבות שלא היו נהנים מהם של במסגרת ההליך. משקיעי הקריפטו ברובם המכריע הינם אזרחים נורמטיביים, אשר השתמשו בכספים כשרים ומדווחים, להשקעה במטבעות דיגיטליים (ביטקיון אתריום וכו'), וסחרו בהם במהלך השנים בזירות המסחר השונות. מלחמת חרבות ברזל יצרה בור תזרימי בקופת המדינה. מאחר שכספי קרן ההשקעה מקורם בכספים מדווחים, והמשקיעים עצמם הינם אזרחים נורמטיביים, מעדיפה המדינה שלא להפוך את אותם משקיעים אשר לא דיווחו על הכנסותיהם לעבריינים, אלא ליתן להם אפשרות להסדיר את הדיווח ולשלם את המס ביוזמתם.

 

 1. האם קיימות מגבלות על פניה בהליך גילוי מרצון ומהן אותן מגבלות? הליך גילוי מרצון בכלל, והליך גילוי מרצון לכספי קריפטו בפרט, מטרתו להסדיר את הדיווח על רווחים חוקיים שלא דווחו עד כה לרשות המסים. לכן, בעת הפניה להליך גילוי מרצון, אנו נדרשים להצהיר כי הכספים אשר שימשו להשקעה אין מקורם בעבירות סמים, זנות, פשע וכו'.

 

 1. מה צריך להכין לצורך הגילוי מרצון? בשלב ראשון, ועל מנת שניתן יהיה להראות כי הכספים אשר שימשו אותנו להשקעה במטבעות דיגיטליים מקורם בכספים לגיטימיים, עלינו להציג ככל הניתן את מקור הכספים ששימשו אותנו להשקעה. כמובן, שאם ביצענו העברה/ות מחשבון הבנק ישירות לזירות המסחר לא תהיה לנו בעיה להציג את מקור ההשקעה, אך גם אם רכשנו מטבעות דיגיטליים מחוץ לזירות המסחר, נוכל להראות משיכות כספים, אשר שימשו אותנו לצורך ביצוע ההשקעה.           
 • כלומר, בשלב הראשון, עלינו לרכז את הנתונים המעידים על מקור הכספים אותם השקענו בעת המעבר מפיאט למטבעות דיגיטליים.
 • בשלב השני, נצטרך להציג במסגרת הליך דוחות שנתיים המשקפים את כלל ההכנסות מהשקעה בקריפטו. בהתאם לעמדת רשות המיסים, כפי שאושרה בבית המשפט, מטבעות דיגיטליים נחשבים לנכסי הון. המשמעות היא, שיש לחשב את הרווחים (או ההפסדים) מהשקעה במטבעות דיגיטליים, ולשלם את המס הנובע מכך, בעת מכירתם.
 • לפיכך, לצורך הכנת דוחות המס, עלינו לרכז את כלל הנתונים הנוגעים לרכישת מטבעות ומכירתם בכל שנה ושנה, על מנת שניתן יהיה לחשב את הרווחים ממכירת המטבעות הדיגיטליים במהלך שנת המס. בענין זה חשוב להדגיש, כי מבחינת רשות המיסים, המרת מטבעות דיגיטליים מהווה מכירה לכל דבר וענין. כך לדוגמה, אם רכשתי ביטקיון והחלטתי להמיר אותו בסולנה, ואז החלטתי להמיר אותם באיתריום – כל המרה כזו מהווה מכירה החייבת בדיווח, כלומר שעלי לדווח על הרווח/הפסד ממכירת הביטקיון, ובהמשך עלי לדווח על הרווח / הפסד ממכירת הסולנה.
 • לכן, כדי להתכונן להליך גילוי מרצון יש לרכז את כלל הנתונים הנוגעים להשקעות ולמסחר שביצענו לאורך השנים במטבעות דיגיטליים. את הנתונים הללו אנו צריכים להוריד מזירות המסחר השונות בהן פעלנו. על סמך הנתונים מזירות המסחר השונות ניתן יהיה לערוך את דוחות המס הדרושים לנו לצורך הליך הגילוי מרצון.

 

 1. כיצד נדע מהו סכום המס הסופי לתשלום? במסגרת הבקשה לגילוי מרצון נדרש למסור לפקיד השומה את מלוא הפרטים הרלבנטיים, לרבות נתונים על מקור הכספים ששימשו לרכישת המטבעות הדיגיטליים, דוחות שנתיים המפרטים את סך הרווחים שנצמחו מההשקעה, ושווי כלל הנכסים הדיגיטליים. משמע- ההליך מתנהל בקלפים פתוחים. פקיד השומה יבחן את הדיווח, וכלל שלא יעלו בקשות להשלמת פרטים נוספים, ייערך הסכם שומה בין פקיד השומה לבין עורך הדין המייצג את הלקוח, במסגרתו ייקבע סכום המס הסופי שעל הלקוח לשלם לרשות המיסים. עם חתימת ההסכם נקבל וודאות ובטחון באשר לסכום המס אותו נדרש לשלם.           

 

 1. האם ניתן לשלם את המס מבלי להפקיד את רווחי הקריפטו לחשבון בנק בישראל? בהתאם להוראת הביצוע 6/2024 שפרסמה רשות המיסים לאחרונה, ניתן כיום לשלם את המס על רווחי הקריפטו מחשבון זר. כיוון שהפקדת כספי הקריפטו לבנק ישראלי הינה פרוצדורה ארוכה יחסית, מאפשרת כיום רשות המיסים למשקיעים אשר נתקלו בסירוב של אחד הבנקים בישראל להפקדת רווחי הקריפטו, לשלם את המס ישירות מחשבון בחו"ל. תשלום המס ישירות מחשבון זר מהווה יתרון עצום, שכן הדבר מעניק לפונים להליך גילוי מרצון וודאות לכך שניתן יהיה להסדיר את התשלום בקלות גם במקרה בו הבנק בישראל יערים קשיים על העברת רווחי הקריפטו לישראל.

 

 1. האם פניה לגילוי מרצון עשויה לחשוף את הפונה לעיקולים קנסות או סנקציות אזרחית מצד רשות המיסים? לא. הרעיון הבסיסי מאחורי הליך הגילוי מרצון הוא מתן אפשרות למשקיעים ולסוחרים במטבעות דיגיטליים לדווח ביוזמתם ומרצונם על ההכנסות שנצמחו להם מהשקעתם. לכן, הפניה היזומה לרשות המיסים מנטרלת את החשיפה מפני סנקציות אזרחיות כלשהן. המשמעות היא, שמשקיע אשר צבר רווחים מהשקעה בקריפטו, ופונה ביוזמתו במסגרת הליך גילוי מרצון יכול להיות שקט ולדעת בוודאות שלא יוטלו עליו עיקולים או קנסות.

 

 1. האם הפניה לרשות המיסים מעניקה חסינות מפני העמדה לדין? בעצם פרסום נוהל גילוי מרצון מצהירה רשות המיסים מפורשות, כי לא יינקטו הליכים פליליים כנגד מי שפנה ביוזמתו להסדרת הדיווח על אותן הכנסות שטרם דווחו. בהתאם לכך, במסגרת נהלי גילוי שפרסמה רשות המיסים, נקבע מנגנון מסודר לפיו לאחר בחינת הפניה על ידי מחלקת החקירות של רשות המיסים, תנפיק מחלקת החקירות אישור כתוב לפיו ניתנה לפונה להליך הגילוי מרצון חסינות מפני העמדה לדין.

 

 1. האם המידע שנמסר עשוי לשמש את רשות המיסים כנגדנו? בנהלי גילוי מרצון אותם פרסמה רשות המיסים בעבר, הדגישה רשות המיסים מפורשות, כי מידע אשר יימסר לה במסגרת ההליך לא יוכל לשמש אותה כנגד הפונים לגילוי מרצון, אף אם הבקשה עצמה נדחתה ולא התקבל אישור מחלקת החקירות לפניה. בנושא זה חשוב להוסיף ולציין, כי טרם להגשת הפניה לרשות המיסים, עשויה להתעורר שאלה באשר לחסינות המידע הנמסר לנותני שירותים טרם להגשת הפניה, ולצורך הכנתה. על מנת למנוע תקלות, מומלץ לפונים לגילוי מרצון להיעזר בעורכי דין העוסקים בתחום, שכן מסירת מידע לעורך הדין חוסה תחת חיסיון עו"ד לקוח (זאת בניגוד למידע הנמסר לרואי חשבון, לגביהם לא קיימת הוראת חסינות).

 

 1. האם ניתן לפנות בהליך גילוי מרצון ללא מייצג? עקרונית, אין מניעה לפנות לרשות המיסים בהליך הגילוי מרצון ללא ייצוג. מעשית, מדובר בהליך מורכב המחייב מומחיות וניסיון ספציפי, ועל כן פניה לגורמי מקצוע על מנת שיסיעו לכם לרכז את נתוני ההכנסות לצורך הכנת דוחות המס, יערכו עבורכם את הפניה לרשות המיסים, וייצגו אתכם בדיוני השומות מול פקיד השומה הינה הכרחית על מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר.

למחלקת המיסים במשרדנו, בראשות עו"ד אמנון סמרה נסיון בעשרות רבות של הליכי גילוי מרצו בכלל, ובתחום הקריפטו בפרט. אם אתם מחזיקים במטבעות קריפטוגרפים ועד היום לא דיווחתם על הכנסותיכם, הליך גילוי מרצון הוא הזמדנות להסדרת הדיווח. אנו מזמינים אתכם למשרדנו לבחון יחד את הנתונים שלכם בסודיות מוחלטת. יחד, נבחן האם הליך גילוי מרצון מתאים לכם ומהי דרך הפעולה הנכונה ביותר עבורכם תוך הימנעות מקנסות והליכים פליליים.

צרו איתנו עכשיו קשר באחת הדרכים הבאות:
1. התקשרו עכשיו למספר 03-6016565 או ישירות לנייד 052-5253237
2. שלחו לנו מייל  [email protected] עם השם והטלפון שלכם וניצור אתכם קשר בהקדם.
3. מלאו את הפרטים כאן בתיבה וניצור איתכם קשר בהקדם.

משרדנו מתמחה בייעוץ משפטי בנושא הליך גילוי מרצון

מחכים לייעץ לכם, עו״ד גיא סרוסי וצוות המשרד

רוצים לקבל מאיתנו את החדשות והעדכונים הכי חמים בעולם המשפט?

מתחייבים לתוכן משפטי איכותי

מאמרים נוספים